نگرانم
واسه فاصله اي که میگیری
واسه سکوتی که نباید بکنی میکنی
نگرانم واسه روزایي که میدونم
هم از من
هم از خودت
میگیري
نگرانتم
تو همه مني
تمام چیزي که از من مونده
منو از من دریغ نکن=)

 

آدمها
فراموش نمی کنند.
فقط دیگر ساکت می شوند!

 

+آسمونو نگا کن
- منبع : رویا های من |بدون شرح...
برچسب ها :